Opel и работническият съвет постигнаха договореност за бъдещето на изследователския и развоен център в Рюселсхайм

download-pdf
download-image
download-all


Рюселсхайм. Управителният съвет на Opel и членовете на работническия съвет на компанията постигнаха споразумение в рамките на арбитражния съвет за предприемане на мерки за преодоляване на свръхкапацитетите в инженеринговия център в Рюселсхайм, като същевременно се запазва основната специализация, опит и технологична експертиза на центъра като основен фактор за бъдещото развитие на марката Opel. Страните се договориха отново да стартират програмата за доброволно разделяне на служителите в изследователския и развоен център в Рюселсхайм в рамките на стратегическия план PACE! – включително и с планове за ранно пенсиониране и временна заетост с намалено работно време (ATZ план по германското пенсионно законодателство) за поколенията до 1963 година. В същото време Opel и Segula Technologies потвърждават стратегическото си партньорство за дългосрочно осигуряване на висококвалифицирани работни места в сектора на научноизследователската и развойна дейност в центровете в Рюселсхайм и Дуденхофен. Постигнатото споразумение ще даде на засегнатите от програмата за преструктуриране служители различни възможности за избор. Общо 2 000 позиции в Opel ще бъдат засегнати от програмата.

Groupe PSA потвърди за пореден път намерението си да утвърди и запази инженерния център в Рюселсхайм в основата на научноизследователската и развойна дейност на компанията, както и да му гарантира съответното ниво на конкурентоспособност, за да продължи да създава дизайна и инженеринга на бъдещите модели на Opel/Vauxhall. Освен това инженерният център в Рюселсхайм ще отговаря и за научноизследователската и развойна дейност на Groupe PSA в някои основни области като разработката на лекотоварни превозни средства, на нова гама от двигатели, както и в поддържането на 15-те експертно специализирани центрове в области като разработката на горивни клетки.

Ръководството на Opel и работническият съвет постигнаха също и положително споразумение относно постоянната заетост на обучаващите се млади работници и специалисти в периода от лятото на 2018 до зимата на 2019 година.

 

 • Contact :
 • Петър Добрев
  ПетърДобрев
  Продуктов мениджър и комуникации
  Tel : +359 2 9693168
  Mobile : +359 886964999
  petar.dobrev@opel.com
Scroll