Съхраняване на инженеринговите работни места в Рюселсхайм чрез стратегическо сътрудничество със Segula Technologies

download-pdf
download-image
download-all
Wed, 05/09/2018 - 11:00


Рюселсхайм.  Groupe PSA и Opel са уведомили главния съвет на работниците и служителите на Opel Automobile GmbH относно намерението си за обсъждане на потенциално стратегическо сътрудничество с компанията за инженерингови услуги Segula Technologies с цел съхраняване на работните места в инженеринговата област в Рюселсхайм и преодоляване на спада на поръчките от външни клиенти. Предложението на Segula Technologies е насочено към създаването на Европейски инженерингов кампус и Център за компетентност в Рюселсхайм, разширявайки сферата на дейността отвъд автомобилната индустрия и включвайки в нея области като железопътен транспорт и енергетика, съдържащи се в портфолиото от дейности на клиентите на компанията. Договореността за подобно стратегическо сътрудничество би включило прехвърлянето на инженеринговите звена за разработка на превозни средства и задвижващи системи заедно с до 2000 служители на центъра за изследователска и развойна дейност в Рюселсхайм към Segula Technologies. Segula Technologies изразява желание да продължи защитата от уволнения на персонал, договорена за периода до месец юли 2023 година. Осъществяването на потенциалното стратегическо сътрудничество ще зависи от успешното приключване на по-нататъшните преговори със Segula Technologies и социалните партньори, както и от одобрението на редица държавни и регулаторни органи, включително и надзорния съвет на Opel Automobile GmbH.

Главният изпълнителен директор на Opel Михаел Лошелер сподели - “Разработихме решение, отчитащо реалностите на силно намаляващия брой на поръчките от външни клиенти за нашия изследователски и развоен център. Наше задължение и основен приоритет като отговорен управленски екип винаги е била усилената работа по проекти, насочени към съхраняване на висококвалифицираните работни места тук в Рюселсхайм, като едновременно с това продължаваме с гордост разработката на бъдещите модели на марката Opel и изпълняваме задачите на 15-те центъра на компетентност в рамките на цялата Groupe PSA. Разбира се, ние ще обсъдим това предложение за стратегическо сътрудничество подробно и с нашите социални партньори.”

Лоран Жермен, главен изпълнителен директор на групата Segula Technologies допълни - “Потенциалното стратегическо сътрудничество е ключов фактор за постигането на нашата цел за превръщането ни във водещ в световен мащаб доставчик на решения в автомобилната област към 2023 година чрез създаване на основен инженерингов център в Рюселсхайм, чиято насоченост ще покрива и нови области отвъд автомобилната индустрия, за да задоволи нуждите и изискванията на нашите клиенти по целия свят. Доказаните способности на инженерите на Opel, съчетани със знанията и опита на Segula Technologies ще ни позволят да се превърнем в еталон в тази област и да допринесем за развитието на местната икономика в дългосрочен план, както и да отговорим на очакванията на нашите клиенти във всички области на дейността ни.”

Кристиан Мюлер, управляващ директор на отдела за инженеринг на Opel отбеляза - “Нашият изследователски и развоен център в Рюселсхайм си остава сърцето на марката Opel. Нашите инженери са готови и решени да разработват и конструират тук и бъдещите модели на Opel в допълнение към поемането на глобалните задачи за цялата Groupe PSA чрез 15-те центрове за компетентност. По този начин способностите на германските инженери са от полза за цялата компания. В същото време, стратегическото сътрудничество би ни позволило да оползотворим в пълна степен възможностите на нашите модерни инженерингови съоръжения и да преодолеем предстоящите предизвикателства по отношение на възникващите свръхкапацитети. Така ще можем да осигурим стабилни бъдещи перспективи на настоящия инженерингов екип на компанията.”

 • Contact :
 • Петър Добрев
  ПетърДобрев
  Mаркетинг и PR мениджър
  Tel : +359 2 9693168
  Mobile : +359 886964999
  petar.dobrev@opel.com
Scroll